Sesje indywidualne

 Spotkanie z drugim człowiekiem w trakcie sesji to dla mnie zawsze głębokie, wzruszające, prawdziwe i osobiste spotkanie również z Bogiem, który okazuje swoją Miłość i Miłosierdzie. Każdy z nas nosi w duszy, sercu, ciele i umyśle wiele zranień, uwikłań czy zniewoleń, które tylko Jego  Miłość Miłosierna może w nas zagoić, rozwiązać, uwolnić.


Dlatego uważam Go za najdoskonalszego i najukochańszego terapeutę, który okazuje nam swoje uzdrawiające Miłosierdzie poprzez uzdrawianie i uwalnianie w nas tego, co jeszcze oddziela nas od pełni Jego Miłości.

Niejako dodatkowym skutkiem jest uwolnienie nas od przyczyn naszych ludzkich problemów i pogubień.

Tylko Bóg tak naprawdę zna nasze wnętrze i całą historię naszych zranień i ludzkich pogubień, która wykracza często poza nasze świadome jej rozumienie czy przeżywanie np. nasze historie rodowe, historie naszych rodziców i naszego poczęcia, historię naszego okresu prenatalnego, niemowlęcego, to co wyparliśmy itd. Tylko On zna prawdę zarówno o tym jak nas skrzywdzono jak i o tym jak my krzywdziliśmy innych.  Tylko On pokazuje prawdę o tym jakie jeszcze aspekty naszego życia są nadal zniewolone, fałszywe czy krzywdzące.

Najpiękniejszym owocem sesji, jest moment kiedy oprócz uzdrowienia przyczyn problemów, a tym samym radykalnej, pozytywnej zmiany życia danej osoby, następuje doświadczenie więzi z kochającym Bogiem. Wtedy to co wydawało się końcem, staje się przepięknym początkiem. Na tym etapie często zapraszam osoby do korzystania z sesji, aby głównie pogłębiać relację z Bogiem. Sesji , które mają pomóc nie tylko być na Jego podobieństwo jako Jego dziecko, ale również żyć na Jego podobieństwo już jako Jego syn lub córka.

W trakcie sesji (zarówno on-line jak i w trakcie fizycznego spotkania) towarzysze w bardzo różnych aspektach/tematach zarówno ludziom doświadczającym więzi z żywym Bogiem jak i ludziom nie wierzącym/poszukującym.

Zapraszam Cię jeżeli czujesz, w sercu że potrzebujesz towarzyszenia, w szczególności choć nie tylko w jednym z następujących obszarów:

 • odsłanianie więzi miłości z własnymi rodzicami (niezależnie czy żyją czy już nie)
 • problemy w relacjach np. współuzależnienie, przemoc emocjonalna, bycie ofiarą lub ratownikiem, narcyzm
 • uzdrawianie tego co sprawia, że utykamy w swoim życiu nie realizując swojego życiowego potencjału i powołania
 • uzdrawianie i uwalnianie tego co sprawia, że w kółko przeżywamy podobne krzywdzące nas i innych emocje, relacje, wypadki, zdarzenia…
 • odsłanianie więzi miłości z własnym rodzeństwem i członkami rodziny (niezależnie czy żyją czy już nie)
 • odsłanianie więzi miłości z własnymi dziećmi zarówno tymi żyjącymi jak i tymi które zmarły w wyniku choroby, samobójstwa czy wypadku
 • wyrzekanie się i uzdrawianie tego co sprawia, że krzywdzimy siebie i innych
 • odsłanianie więzi miłości między mamą/tatą/rodzeństwem, a dziećmi nienarodzonymi (poronienia, aborcje, obumarcie ciąży bliźniaczej)
 • uzdrawianie tego co „brudzi” nasze serce, myśli i czyny np. nienawiści, zawiści, agresji, niskiego poczucia wartości, pychy, zazdrości, hipokryzji, strachu, chciwości, obłudy, próżności, uzależnień, współuzależnień, poczucia niezasługiwania…
 • przeżywanie żałoby po zmarłym, po rozstaniu, po stracie…
 • przyjmowanie Jezusowego Miłosierdzia oraz wybaczanie innym i sobie
 • zdrowie i choroby
 • praca i pieniądze, wypalenie zawodowe
 • traumy i lęki
 • relacje w związkach i rozstania
 • uzdrawianie i uwalnianie przestrzeni duchowej z przyczyn zniewoleń i krzywdzących przywiązać
 • DDD/DDA
 • samotność, pustka
 • poszukiwanie sensu życia i/lub powołania 
 • odkrywanie kim naprawdę jestem w Chrystusie i jak żyć własnym życiem w zgodzie z wolą oraz zamysłem Boga
 • odsłanianie i pogłębianie żywej więzi z Jezusem, Bogiem Ojcem i Duchem Świętym
 • otwieranie serca na działanie Ducha Świętego w nas samych oraz naszym codziennym życiu
 • odkrywanie jak żyć na podobieństwo Jezusa, aby faktycznie był naszą Drogą, Prawdą i Życiem