Sesje indywidualne

 

Podczas indwidualnych sesji skupiamy się na tym, co wyłoni się w przestrzeni danego spotkania jako temat i towarzyszące mu wzorce zachowań oraz uwikłań. Co do samych tematów nie ma ograniczeń, mogą być one dowolne. Najczęściej pojawiają się tematy z takich obszarów jak:

 • Poczucie życia "nie swoim" życiem
 • Poczucie utknięcia, niespełnienia, uwikłania i "kręcenia się w kółko"
 • Relacje z dziećmi
     (zarówno nienarodzonymi, zmarłymi jak i żyjącymi)
 •  Relacje z członkami rodziny
     (w tym również zmarłymi i nienarodzonymi np. rodzeństwem)
 •  Zdrowie i choroba
 •  Związki i rozstania
 •  Traumy (w tym również okołoporodowe czy z okresu prenatalnego)
 •  Rozwój osobisty i duchowy
 •  Relacje zawodowe, pieniądze i biznes
 •  Wypalenie zawodowe i poszukiwanie nowej jakości pracy 
 • Uzależnienia
 • Osobista i indywidualna relacja z Bogiem lub odczuwanie jej braku

W trakcie spotkania łączę pracę z wglądem, energią, ciałem, umysłem i przestrzenią duchową. Takie podejście pozwala nie wymyślać kolejnych kroków, tylko stworzyć przestrzeń, aby same się one wyłoniły doprowadzając do właściwego rozwiązania.

Zapraszam do przeczytania co PISZĄ O MNIE OSOBY Z KTÓRYMI SPOTKAŁO MNIE ŻYCIE.

Spotkanie trwa 60 minut i pierwsze kosztuje 150 złotych.
Kolejne spotkanie koszuje 180zł lub w pakiecie 150zł przy opłaceniu 4 spotkań z góry
(600 zł).

W celu umowienia się: ZAPRASZAM DO BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTU.